Đã Trao

Custom Project May 5 2012 15:32:34

We need setup PFSENSE L2TP VPN using Windows embebed VPSN client.

Or setup IPSEC/L2TP VPN witj Shrew Soft VPN.

Kĩ năng: Linux

Xem nhiều hơn: vpn ipsec, pfsense , L2TP, ipsec, pfsense l2tp setup, pfsense l2tp, l2tp windows, windows ipsec vpn, l2tp vpn client, pfsense client, ipsec vpn client windows, windows l2tp client, vpn client setup, l2tp client windows, pfsense vpn ipsec, project vpn, vpn client using, windows client vpn, vpn client custom vpn, vpn client project, vpn pfsense, l2tp ipsec vpn, client vpn, vpn windows client, vpn client windows

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Colombia

ID dự án: #1610925

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

nknk

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(173 Nhận xét)
7.0