Đã Trao

Custom Project May 5 2012 21:15:04

My project is made in [url removed, login to view] 1.1 in Visual studio 2003 using sql 2008R2.

I can pay upto 600$ ...for each issue i can pay around $100 or [url removed, login to view] i need someone ASAP ..,my number is 713-825-7941(USA), email : rashisodhi123@[url removed, login to view]

Kỹ năng: Visual Basic

Xem thêm: visual studio 2012, 7941, project using sql, studio project, 2008r2, sql 2008r2, project 2003 sql, custom sql, sql gmail net, custom project may 2012, net email sql, custom project may, project vb, gmail sql, custom visual studio project, need check phone number, need credit card number, need track imei number, need bank account number, need phone number usa

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1611272

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

rajtuhin1

Hired by the Employer

$60 USD trong 3 ngày
(56 Đánh Giá)
6.1