Đang Thực Hiện

Apache, Linux, MySQL, PHP, An ninh Web Job by sparxxauto

Install OpenReports on our server

Optimize/update server and check that security is ok

Kỹ năng: Apache, Linux, MySQL, PHP, An ninh Web

Xem thêm: install openreports, deployment project custom message, project health check tool, check security joomla site, check security joomla, joomla check security, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Brackenfell, Cape Town, South Africa

Mã Dự Án: #1612228

Đã trao cho:

stels88

Hired by the Employer

$200 USD trong 5 ngày
(268 Đánh Giá)
6.9