Đã hoàn thành

Apache, Linux, MySQL, PHP, An ninh Web Job by sparxxauto

Install OpenReports on our server

Optimize/update server and check that security is ok

Kĩ năng: Apache, Linux, MySQL, PHP, An ninh Web

Xem nhiều hơn: install openreports, deployment project custom message, setup project custom user interface, project health check tool, check security joomla site, check security joomla, joomla check security, freelancer project name network security, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, php check file newer update

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Brackenfell, Cape Town, South Africa

ID dự án: #1612228

Được trao cho:

stels88

Hired by the Employer

$200 USD trong 5 ngày
(268 Đánh Giá)
6.9