Đã Trao

.NET Job by vsandipkumar1

I want to create dynamic webisite in ASP.NET. This project for our company.

Login Facility for all staff member so that they can update, add, remove his profile.

Online Job application

Please contact me on +91 7567595942

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: online job project, dynamic 2012, company profile net, staff member, custom project may 2012, net application update, custom project may, net company profile, asp net dynamic application, staff profile project, online project asp net, login asp net project, asp net login project, add member profile database, custom online application, add member profile website, add header myspace profile

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bhavnagar, India

Mã Dự Án: #1613720

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

shagoon2u

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
2.5