Đã Trao

Custom Project May 7 2012 18:43:26

Hi there, I want just to check at first, can you help for doing a software that use Matlab coding and Postgre SQL database.

Kỹ năng: SQL

Xem thêm: coding matlab, custom sql, database project matlab, matlab software, project database coding, may help, want project matlab, matlab sql database, help matlab project, matlab database sql, matlab database, matlab sql, help matlab coding, database matlab, project matlab, project sql database, dotproject project custom sort, use forms excel database

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) auckland, New Zealand

Mã Dự Án: #1613758

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

soner

Hired by the Employer

$200 NZD trong 15 ngày
(4 Đánh Giá)
4.6