Đã Trao

Illustrator Job by Scicmon

Hi, i am looking for skilled freelancer for quick ilustrator job - need to vectorize seven "communist-like propaganda" posters. Catch me on [url removed, login to view]@[url removed, login to view] or here if you are interested.

Kỹ năng: Illustrator

Xem thêm: job ilustrator, ilustrator com, freelancer for project, vectorize, looking for ilustrator, freelancer ilustrator, freelancer for posters, skilled project, ilustrator job, ilustrator freelancer, vectorize ilustrator, setup project custom form vbnet, catch freelancer, setup project custom form, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, deployment project custom message, vectorize project, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, project advertisement posters

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Czech Republic

Mã Dự Án: #1614342

1 freelancer đang chào giá trung bình €50 cho công việc này

zersh

Hired by the Employer

€50 EUR trong 7 ngày
(6 Đánh Giá)
4.4