Đang Thực Hiện

Phác họa ý tưởng Job by steveswartz

Hello, I have interested for the same project as below please let me know your icq. 100% serious not a time waster. Regards, Steve

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Phác họa ý tưởng

Xem thêm: diebold, ncr, diebold pinpad atm, atm diebold pinpad, custom project may 2012, custom project may, project rendering, atm pinpad, pinpad, rendering project, modelling projects, modelling project, custom blackberry sample projects, silverlight2 custom rendering, projects software freelancer, freelancer modelling, atm project, rendering restaurant projects, freelancer rendering, custom greeting cards projects, ncr atm

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hk, Hong Kong

Mã Dự Án: #1614461

1 freelancer đang chào giá trung bình $700 cho công việc này

fandijatmiko2

Hired by the Employer

$700 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0