Đang Thực Hiện

Apache, Linux, Quản trị hệ thống Job by anthonysimms

having trouble running magento process, need some troubleshooting on vps. apache user nobody, and set some permissions to solve sitemap issues.

Kỹ năng: Apache, Linux, Quản trị hệ thống

Xem thêm: magento sitemap, permissions issues magento, sitemap magento, apache troubleshooting, magento apache, troubleshooting magento, vps magento, magento troubleshooting, magento vps, apache magento, magento trouble, set user mysql myadmin, project list set, nas200 individual user permissions, dotproject project custom sort, set vps, subversion set user rights

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Singapore, Canada

Mã Dự Án: #1614706

Đã trao cho:

Nick1

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(220 Đánh Giá)
6.7