Đã Trao

HTML, HTML5 Job by ppluemper

XHTML WEBDESIGN

CONTENT PAGE with a pic without me

and

Landing Page About me with pic with me

Kỹ năng: HTML, HTML5

Xem thêm: webdesign project, 2012 pic project, landing page xhtml, project pic, custom landing page, project webdesign, landing page, pic project, project cover page designs, custom page printing, sample single page webdesign, clipshare custom page, custom page wordpress, index page webdesign

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) 50670, Germany

Mã Dự Án: #1614908

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

dreamsweb

Hired by the Employer

$70 USD trong 1 ngày
(61 Đánh Giá)
6.1