Đã Trao

Apache, Drupal, Linux, Magento, MySQL Job by nikhilbabu

Solid working knowledge of RPM based Linux Distributions\nExperience with Apache, BIND\nExcellent customer service skills\nExcellent problem solving skills\nAbility to work in a team.

Kỹ năng: Apache, Drupal, Linux, Magento, MySQL

Xem thêm: bind, customer service skills, apache problem, linux based project, solving linux apache, linux custom, customer service project, working team project, project customer service, solid work project, custom cms service, custom css service, project aspnet car service, dotproject project custom sort, player custom skins service

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cochin, United States

Mã Dự Án: #1615155

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

stels88

Hired by the Employer

$150 USD trong 25 ngày
(235 Đánh Giá)
6.8