Đang Thực Hiện

Custom Project May 7 2012 15:20:06

Interconnect book:

Write Social media chapter

Write Execution chapter including the Interconnect System

Kỹ năng: Viết sách, Ghostwriting

Xem thêm: project chapter, social media book project, social media book, write social media book, project telephone billing system, project diagram inventory system, project hospital management system, project hotel mangement system

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Great Falls, United States

Mã Dự Án: #1615253

Đã trao cho:

vipul20044

Hired by the Employer

$150 USD trong 14 ngày
(95 Đánh Giá)
6.6