Đang Thực Hiện

.NET, ASP, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet Job by frankhiggins24

I am looking for a program that can send out mass SMS without paying per send. Bid on my project if you have any methods to send out mass SMS.

Functions needed

-Multi threaded

-Windows support

-URL/List proxy support

Kỹ năng: .NET, ASP, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: bid on my project, multi-threaded, multi threaded proxy, custom proxy, program send mass, proxy windows, custom project may 2012, sms sms project, custom project may, url sms, proxy custom, multi wan load balancing windows, sms send project, ruby rails custom multi select, custom multi vendor magento, custom cms needed, write custom multi level access joomla, send proxy list, send sms project, custom functions, mass sms, multi threaded, custom multi auction site, custom programs needed, multi threaded windows service

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hialeah, United States

Mã Dự Án: #1615384

Đã trao cho:

mishraujjwal

Hired by the Employer

$1000 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0