Đang Thực Hiện

.NET, ASP, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet Job by frankhiggins24

I am looking for a program that can send out mass SMS without paying per send. Bid on my project if you have any methods to send out mass SMS.

Functions needed

-Multi threaded

-Windows support

-URL/List proxy support

Kỹ năng: .NET, ASP, Tiếp thị đại trà, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: multi threaded proxy, custom proxy, proxy windows, custom project may 2012, custom project may, url sms, sms send project, custom multi vendor magento, custom cms needed, send proxy list, send sms project, custom functions, multi threaded, custom multi auction site, custom programs needed, multi threaded windows service, multi proxy, project sms, custom program needed, proxy multi, custom software needed, project send sms, list proxy, sms project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hialeah, United States

Mã Dự Án: #1615384

Đã trao cho:

mishraujjwal

Hired by the Employer

$1000 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0