Đã Trao

Tiếp thị từ xa Job by tradercapitals

We find call center , for promove website to forex

[url removed, login to view], and find investors in forex

we pay % of profit, very good

for contact:

email: info (at) tradercapitals (dot) com

skype: tradercapitals

Kỹ năng: Tiếp thị từ xa

Xem thêm: promove, call center profit, call center com, investors email, call center project contact, investors project, project find investors, forex call center, forex info, website investors, project forex, tradercapitals, find call center, project investors, forex investors, project contact skype, forex project, contact investors, call center find project, dot project, email call center, project call center, project list contact email yahoogmail, good forex website, contact form database email

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Elche, Spain

Mã Dự Án: #1615687

1 freelancer đang chào giá trung bình £55 cho công việc này

kkp143

Hired by the Employer

£55 GBP trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0