Đang Thực Hiện

CSS Job by nethead01

I need some borders around content and sidebar., so will not have browser issues.

Kỹ năng: CSS

Xem thêm: nethead01, browser issues, custom icons wordpress sidebar, joomla browser issues, vista sidebar services need, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 88 nhận xét ) roff, United States

Mã Dự Án: #1616403

Đã trao cho:

catomano

Hired by the Employer

$13 USD / giờ
(11 Đánh Giá)
3.2