Đã hoàn thành

CSS Job by nethead01

I need some borders around content and sidebar., so will not have browser issues.

Kỹ năng: CSS

Xem thêm: nethead01, browser issues, custom icons wordpress sidebar, setup project custom user interface, sharepoint custom web part development content query, joomla browser issues, wordpress custom dropdown menu sidebar, deployment project custom license number, vista sidebar services need, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 90 nhận xét ) roff, United States

Mã Dự Án: #1616403

Đã trao cho:

catomano

Hired by the Employer

$13 USD / giờ
(11 Đánh Giá)
3.2