Đã Trao

Google Adsense Job by proloydey

hai my name is Proloy dey i want to make a google adsense a/c with this name as your chossen address there cheque will come when cheque will come put it in to my bank a/c i will give you 70% of cheque amount to your bank a/c so please contact me sortly 919330968805

Kỹ năng: Google Adsense

Xem thêm: custom amount, proloy project, adsense cheque, setup project custom, deployment project custom message, proloy, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) kolkata, India

Mã Dự Án: #1616426

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

seozoon

Hired by the Employer

$300 USD trong 20 ngày
(64 Đánh Giá)
6.3