Đang Thực Hiện

PHP, Mạng xã hội Job by jewellerde

as we discussd on skype

Kỹ năng: PHP, Mạng xã hội

Xem thêm: jewellerde, project sending skype message, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 68 nhận xét ) Berlin, Germany

Mã Dự Án: #1616781

Đã trao cho:

casper123

Hired by the Employer

$80 USD trong 7 ngày
(52 Đánh Giá)
6.3