Đang Thực Hiện

Custom Project May 8 2012 23:18:10

2 x Jobs

PSD to Joomla/ Virtuemart conversion jobs (2 separate sites)

I will provide 2 x separate PSD designs

Needs to be developed on the latest Joomla/Virtuemart platform.

Kỹ năng: Joomla, Virtuemart

Xem thêm: may designs, may 2, custom designs, separate designs, custom project jobs, custom developed, psd joomla project, latest project, joomla virtuemart psd, psd virtuemart joomla, joomla platform project, project joomla virtuemart, conversion jobs, virtuemart psd, virtuemart jobs, separate project, psd joomla virtuemart, joomla virtuemart project, custom virtuemart, joomla virtuemart designs, sites virtuemart, custom clothes sites ecommerce, conversion psd joomla, custom clothing sites, joomla psd conversion

Về Bên Thuê:
( 100 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1617171

Đã trao cho:

vietcodepro

Hired by the Employer

$600 USD trong 7 ngày
(540 Đánh Giá)
8.4