Đang Thực Hiện

.NET Job by dsfernandez

The deal is to distribute my trojans, one million distributed are hundred thousand dollars cash

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: distribute project, million dollars, thousand hundred dollars, setup project custom form, setup project custom, hundred thousand, deployment project custom message, thousand hundred, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mirror, Argentina

Mã Dự Án: #1617891

1 freelancer đang chào giá trung bình $10000 cho công việc này

abdellah19773

Hired by the Employer

$10000 USD trong 365 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0