Đã hoàn thành

Custom Project May 8 2012 22:32:19

Hi Eemon

This is the second website as discussed previously. I will email you the details. Should be a very easy wordpress site, similar to the horns.

Thanks

Jon

Kỹ năng: WordPress

Xem thêm: jon n, jon, eemon, custom wordpress email, eemon website, project requirements wordpress site, custom wordpress membership site, web site project custom control, average cost custom wordpress site, easy integrate wordpress personal web site, integrate wordpress blog existing site, custom wordpress theme designer, easy community site

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) SEVENOAKS, United Kingdom

Mã Dự Án: #1618169

Đã trao cho:

eemon

Hired by the Employer

£200 GBP trong 30 ngày
(99 Đánh Giá)
6.8