Đã Trao

Adobe InDesign, Thiết kế quảng cáo, Nhận diện thương hiệu Job by koblisk