Đang Thực Hiện

AJAX, PHP Job by psychobilly

re-do rating system.

Fix Next / Previous links to maintain "Sort" state from previous list page.

Remove "color" drop down menu.

Kỹ năng: AJAX, PHP

Xem thêm: custom drop menu, color sort, drop project, sort custom, custom rating, custom rating system, state drop list, color drop list, drop sort, sort drop list, sort drop menu, custom todo list notepad, dotproject project custom sort, remove color text, clipshare custom page, drop menu fix, custom page wordpress

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Dana Point, United States

Mã Dự Án: #1618547

Đã trao cho:

globaltechnosys

Hired by the Employer

$200 USD trong 2 ngày
(147 Đánh Giá)
7.5