Đã hoàn thành

AJAX, PHP Job by psychobilly

re-do rating system.

Fix Next / Previous links to maintain "Sort" state from previous list page.

Remove "color" drop down menu.

Kĩ năng: AJAX, PHP

Xem nhiều hơn: custom drop menu, color sort, drop project, sort custom, custom rating, custom rating system, concrete5 page list custom template, state drop list, color drop list, drop sort, sort drop list, sort drop menu, custom todo list notepad, deployment project custom license number, dotproject project custom sort, remove color text, vbulletin login view custom page, custom page work myspace band site, clipshare custom page, drop menu fix, custom page wordpress, myspace coding create custom page

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Dana Point, United States

ID dự án: #1618547

Được trao cho:

globaltechnosys

Hired by the Employer

$200 USD trong 2 ngày
(147 Đánh Giá)
7.5