Đang Thực Hiện

Viết lại bài báo Job by badillac

Hey I'm looking to have 2 ~2500 word articles rewritten. let me know if this is something you'd be willing to do and how much it would be. Must pass copyscape once complete.

Thanks!

Kỹ năng: Viết lại bài báo

Xem thêm: may 2, project 2500, articles 2500 word, 2500 project, 2012 articles rewritten, much articles rewritten, 2500 word articles, project rewritten, dotproject project custom sort, must willing work home

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Chandler, United States

Mã Dự Án: #1618802

1 freelancer đang chào giá trung bình $5 cho công việc này

beimaniago

Hired by the Employer

$5 USD / giờ
(303 Đánh Giá)
7.7