Đóng

Custom Project 09 May 2012 10:35:45

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $10 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 USD / hour
Mô tả dự án

Hi.

Assuming that you are a Female.

I need a virtual FEMALE friend with whom I can share everything and who will be on open relationship. You will make me happy by doing some erotic/sexual act.

If you are interested then just add me any of the and let me know.

YM : james_tulona

Skype : [url removed, login to view]

It will be a long term relationship and obviously will lead many other projects.

Just check the attachment for the assurance of payment.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online