Đã Trao

Thiết kế Blog Job by proloydey

yes my name is proloy dey make a google adsense a/c for me at your chossen address when cheque will come put it in to my bank a/c i will give you 70% of all cheque

my bank a/c is IDBI

Kỹ năng: Thiết kế Blog

Xem thêm: proloy project, adsense cheque, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, proloy, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) kolkata, India

Mã Dự Án: #1619130

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

seozoon

Hired by the Employer

$250 USD trong 10 ngày
(47 Đánh Giá)
6.0