Đang Thực Hiện

Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter Job by pyper

facebook promotion to 100% real and legitimate worldwide fans.

targeting age majority age range between 13-23

rate is 8.5 USd per k fans who like the promoted page

Kỹ năng: Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook, Tiếp thị qua Internet, Mạng xã hội, Twitter

Xem thêm: targeting facebook, real facebook promotion, age range, rate age, virtuemart range shipping rate, custom wordpress themes rate, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) los angeles, United States

Mã Dự Án: #1619173

Đã trao cho:

ssuet123

Hired by the Employer

$425 USD trong 7 ngày
(517 Đánh Giá)
7.3