Đã Trao

Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Excel, Tiếp thị qua Internet Job by mercvict

Hi

I am ready to do this project. I am not bidding but you can pay me an affordable pay. Hope you will give me this project. I am from India.

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Nhập liệu, Excel, Tiếp thị qua Internet

Xem thêm: mercvict india, custom bidding project, custom project may 2012, custom project may, custom shirt design india, custom cartoon characters india, custom email letterhead india, custom myspace designs india, affordable artist india, custom iphone application india

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kochi, India

Mã Dự Án: #1619447

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Rapidfire12

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0