Đóng

AJAX, Javascript Job by

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$200 USD
Mô tả dự án

evoxr (at) [url removed, login to view]

SMS bulk website

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online