Đã Hủy

Lập trình C# Job by skylabsearch

What happen you stop chat on freelancer about Need website developed urgently !

after i say u chat me on skype - sagarjajnurkar and clear my point.

Kỹ năng: Lập trình C#

Xem thêm: freelancer custom website, what happen, stop project, custom developed, setup project custom form, setup project custom, custom chat, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1620877

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

TrueSaima

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.9