Đã Trao

.NET Job by Xazoo

add me in your team,thanks

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: xazoo, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 56 nhận xét ) Karachi, Pakistan

Mã Dự Án: #1621180

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

dataensolution

Hired by the Employer

$250 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0