Đã Trao

CSS, HTML, Javascript, jQuery / Prototype, Thiết kế trang web Job by godmanjkohana

i finished designing the websites

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kỹ năng: CSS, HTML, Javascript, jQuery / Prototype, Thiết kế trang web

Xem thêm: deployment project custom message, finished websites, websites designing shirt, websites designing myspace layout, websites designing editing pictures, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Fullerton, United States

Mã Dự Án: #1621598

1 freelancer đang chào giá trung bình $21 cho công việc này

sristerweb

Hired by the Employer

$21 USD / giờ
(157 Đánh Giá)
7.9