Đã Hủy

Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, eBay, Biên tập, Xử lý đơn hàng Job by okon2much

Hello this is ojuyenum, am hiring you with my new account. Lets continue here, I'll be giving you three jobs as usual. Please accept if you are willing to write for a long time

Kĩ năng: Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, eBay, Biên tập, Xử lý đơn hàng

Xem nhiều hơn: project hiring, new jobs hiring, custom project jobs, jobs hiring, setup project custom, web service project custom fields sharepoint, project custom button image, someone can final project powerpoint please, deployment project custom message, setup project custom user interface, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Abbi, Nigeria

ID dự án: #1621737

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

syedwarsi007

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0