Đã Hủy

Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, eBay, Biên tập, Xử lý đơn hàng Job by okon2much

Hello this is ojuyenum, am hiring you with my new account. Lets continue here, I'll be giving you three jobs as usual. Please accept if you are willing to write for a long time

Kỹ năng: Hỗ trợ khách hàng, Nhập liệu, eBay, Biên tập, Xử lý đơn hàng

Xem thêm: project hiring, new jobs hiring, custom project jobs, jobs hiring, setup project custom, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Abbi, Nigeria

Mã Dự Án: #1621737

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

syedwarsi007

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0