Đang Thực Hiện

Dịch thuật Job by MichalDivinec

Hi Lars,

I have simple FAQ questions for translation. Its 412 word si total.

Iset up 6€ per hour and 4hours per week so you can make your price between 6 -24 right ? Is that OK for you?

Kỹ năng: Dịch thuật

Xem thêm: translation price per hour, price translation per hour, per hour project, setup project custom form, setup project custom, deployment project custom message, translation price per word, dotproject project custom sort, work week hours artist, hour translation

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Piestany, Slovakia

Mã Dự Án: #1621834

1 freelancer đang chào giá trung bình €6 cho công việc này

larei

Hired by the Employer

€6 EUR / giờ
(163 Đánh Giá)
6.7