Đã Trao

Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Logistics & Shipping, Word Job by reylan6it

Can handle data entry jobs, knowledgeable with ms excel.

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Logistics & Shipping, Word

Xem thêm: handle jobs, excel custom, custom project jobs, knowledgeable excel, outsourcing excel jobs, order entry project excel, custom excel, data entry excel jobs

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lilo-an, Philippines

Mã Dự Án: #1622064

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

livesolutions

Hired by the Employer

$10 USD / giờ
(69 Đánh Giá)
7.5