Đã Trao

Quảng cáo trên Facebook, Google Plus, Twitter Job by kimov

Looking for:

1. ~ 100-200 Google+1 likes split in 4 URLs from one domain

2. ~ 200-500 Facebook likes split in 4 URLs from one domain

3. ~ 200-500 Facebook likes split in 4 URLs from one domain

Customers/accounts with UK and Russia with unique IPS and travel profile.

Manually processing the spread in 30 days.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Google Plus, Twitter

Xem thêm: may 2, russia facebook, 100 200 facebook, likes split, spread facebook, split accounts facebook, split facebook accounts, travel project 2012, facebook russia, ips facebook, unique ips, project custom button image, project report travel agency, deployment project custom message, project proposal travel, setup project custom user interface, project pillow travel, profil project create travel agency, deployment project custom license number, project report travel agent system, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Sofia, Bulgaria

Mã Dự Án: #1622442

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

swapnoduar

Hired by the Employer

$30 USD trong 30 ngày
(697 Đánh Giá)
7.7