Đang Thực Hiện

CMS, Joomla, Mạng xã hội, Thiết kế trang web Job by masterlinks

customise two [url removed, login to view] an events site,the other [url removed, login to view] content.

Kỹ năng: CMS, Joomla, Mạng xã hội, Thiết kế trang web

Xem thêm: recruitment sites, project populate, recruitment site project php, recruitment project, project recruitment, recruitment site project, populate content wordpress, dotproject project custom sort, content aggregator site, site recruitment

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) london, United Kingdom

Mã Dự Án: #1622505

Đã trao cho:

designtechweb

Hired by the Employer

$50 USD trong 2 ngày
(37 Đánh Giá)
5.7