Đã Trao

Chỉnh sửa hình ảnh, Photoshop Job by mariezuo

Hi, i have 142 photos i need to edit. For the white background photos i need the lighting fixed and the hair/clothing imperfections edited. For the outdoor photos, i just need some lighting adjusted. I also want the white background photos to be cropped to 700 x 1050 and all images saved for the web. Will you be able to do this?

Kỹ năng: Chỉnh sửa hình ảnh, Photoshop

Xem thêm: x.i. clothing, edit images to white background, edit background white, white background photos, images clothing, clothing images, edit clothing, edited photos, white background images project, images project background, white background edit, lighting project, photos fixed, background images project, hair web, photos need cropped, Custom clothing, project background images, custom background, edit images white background, setup project custom form vbnet, edit photos white background, white background photos edit, setup project custom form, setup project custom

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #1624099

1 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

sharifideal

Hired by the Employer

$80 AUD trong 3 ngày
(346 Đánh Giá)
7.4