Đang Thực Hiện

Nghiên cứu tài chính Job by niklasny

Report about financial results

Analysis of graphs

Conclusion and critique of results

Kỹ năng: Nghiên cứu tài chính

Xem thêm: about graphs, financial project report, critique, conclusion report, report conclusion, project graphs, custom report , project report financial, financial project, conclusion project, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét ) Toulouse, France

Mã Dự Án: #1625754

Đã trao cho:

raiseq

Hired by the Employer

$120 USD trong 5 ngày
(16 Đánh Giá)
5.8