Đã Trao

MySQL Job by mohss77

hello man

i hope you doing well, I have a project which is (Online laboratory attendance logger)

please find all details in the attache file thanks

Kỹ năng: MySQL

Xem thêm: project man, project laboratory, custom project may 2012, custom project may, laboratory project, online attendance logger, online attendance project, custom logger, logger project, project attendance, camfrog custom logger, attendance project, excel give thanks project, submit custom logo project, custom rug project, video logger project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1626222

1 freelancer đang chào giá trung bình £100 cho công việc này

evsoftpk

Hired by the Employer

£100 GBP trong 7 ngày
(47 Đánh Giá)
8.2