Đang Thực Hiện

Asterisk PBX, Cisco, Linux, VoIP Job by zeropoints

hi there i need to talk with you before u start.. pls give me ur time to start my project its a simple just need to compress voip per call bandwdith

my skype add is tanjilahmed

Kỹ năng: Asterisk PBX, Cisco, Linux, VoIP

Xem thêm: project talk, voip skype, pls give project, custom project may 2012, custom project may, skype voip, custom voip iphone, custom voip application mobile, custom voip software iphone, custom voip client, project voip, add skype project, call time add project, skype best add, compress, simple voip project, asterisk custom voip configuration, skype website add, skype add, simple voip, project simple voip

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangladesh

Mã Dự Án: #1626527

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

imedve

Hired by the Employer

$50 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.7