Đang Thực Hiện

Chép lời Job by simplicityq88

1 hour of transcription.

Kỹ năng: Chép lời

Xem thêm: simplicityq88, transcription hour interview, financial transcription hour tat, transcription hour tat, dotproject project custom sort, medical transcription hour

Về Bên Thuê:
( 139 nhận xét ) Prijedor, Bosnia and Herzegovina

Mã Dự Án: #1627356

Đã trao cho:

judgemel

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
4.4