Đã Trao

Đăng tải video Job by yogeshpacharne

i need to upload 10k videos and 20 k pictures(photo) all should be attractive n intresting

for social networking site

let me know the budget and time

Kỹ năng: Đăng tải video

Xem thêm: videos custom, social site custom, custom photo, photo upload project, site sets social networking, custom videos, project photo upload, custom social networking site, custom networking site, intresting, attractive pictures

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) pune, India

Mã Dự Án: #1627674

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

alexDimitro

Hired by the Employer

$40 USD trong 6 ngày
(11 Đánh Giá)
4.5