Đóng

Android, iPhone Job by

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

"Prayer Gardian" is a mobile app, to be developed on Iphone and Android. It helps motivate people to pray on time through the process of a digital tree.

The user has a tree made of 5 pranches to plant each day. Each branch represnts one of the 5 prayers. Thee sooner he prays on time, the more leaves he wil grow on the branch , the more he delays the prayer, the less leaves he will get, At the end of the month he will be able to see his garden of the month.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online