Đã Trao

Android, Blackberry, Lập trình C, iPhone Job by naveenrajbk

to develop game using corona

Kỹ năng: Android, Blackberry, Lập trình C, iPhone

Xem thêm: corona game, game corona, custom game, project data structures using, custom blocks using xoops, custom multiplayer card game, dotproject project custom sort, poker game develop php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1628172

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹8000 cho công việc này

MAnkita

Hired by the Employer

₹8000 INR trong 2 ngày
(53 Đánh Giá)
7.8