Đã Trao

eBay Job by psellerudani

we need to sell gold on ebay you will get 8 per cent of toatal amount.

if you are intrested please contact me with your ebay id and e mal id.

Kỹ năng: eBay

Xem thêm: mal, custom amount, gold project, project gold, custom ebay, ebay custom, contact sell project, joomla custom user contact, custom constant contact, custom constant contact template, custom constant contact templates, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1628289

1 freelancer đang chào giá trung bình $2000 cho công việc này

jim67

Hired by the Employer

$2000 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0