Đã Trao

Lập trình C++ Job by HAMZABIZO

I have a program in a vx670 and i will need someone to help me duplicate this program into another POS vx 670, The person who creates that program wipe the memory and then she program the application into the POS THANK you

Kỹ năng: Lập trình C++

Xem thêm: vx670, vx, vx670 application, project pos, custom pos, vx670 pos, vx670 program, may help, application pos, program vx670, memory project, pos program, setup project custom form, setup project custom, pos vx670, program project help, deployment project custom message, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #1628743

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

Fitzgeraldz

Hired by the Employer

$300 USD trong 40 ngày
(10 Đánh Giá)
4.4