Đang Thực Hiện

Quảng cáo trên Facebook, Google Plus, Twitter Job by cfreguy

To provide me with

1000 Google +1 USA Ratings

1000 REAL AUSTRALIAN facebook likes

1000 English Speaking Twitter Followers

Total $110.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Google Plus, Twitter

Xem thêm: speaking australian, 1000 australian likes, real google followers, google likes real, english twitter followers, australian twitter, 1000 google followers, english followers twitter, real english twitter followers, ratings facebook, english speaking 1000, total 1000 likes, 1000 followers google, real australian facebook, english speaking twitter followers, facebook usa english

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Caringbah, Australia

Mã Dự Án: #1629671

Đã trao cho:

lancerboy1206

Hired by the Employer

$110 AUD trong 5 ngày
(2678 Đánh Giá)
9.0