Đã Hủy

.NET, Lập trình C#, Lập trình C++, Quảng cáo trên Facebook Job by RockingExpert

i need 100k likes ,10k

but 1k = $4

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, Lập trình C++, Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: likes 100k, need 10k likes, 10k 100k, project 100k, rockingexpert, deployment project custom message, project ejb need help, project outsource need developer, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 276 nhận xét ) Karaikudi,TamilNadu, India

Mã Dự Án: #1630365

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

khajjaklx

Hired by the Employer

$30 USD trong 21 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0