Đã Trao

Pháp lý, Viết báo cáo, Nghiên cứu, Research Writing Job by Mqd8787

I will be writing an ebook on how to adopt a child in the state of Florida. I would like to hire you to research the adoption laws of the state of Florida including adoption through the state system and adoption through private agencies. I would also like you to compile a list of reputable private adoption agencies operating in Florida.

Kĩ năng: Pháp lý, Viết báo cáo, Nghiên cứu, Research Writing

Xem nhiều hơn: how to hire a research writing, hire florida, florida hire, project operating system, research custom project, child writing, project custom laws, private writing project, research operating system, adoption, adopt, deployment project custom message, joomla custom menu table instead list, compile list contacts, setup project custom user interface, compile compile list, compile list businesses area, custom workflow activity copy list list, deployment project custom license number, dotproject project custom sort

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1630900

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

sdk2788

Hired by the Employer

$100 USD trong 20 ngày
(1035 Nhận xét)
8.6