Đã Trao

Phần mềm cài sẵn Job by elena0902

The MCR200 is a very professional product which need to ask very professional engineer to reprogram the software for IC Card Reader Writer.

I need to reprogram this software for ic card reader writer

Kĩ năng: Phần mềm cài sẵn

Xem nhiều hơn: i need a professional reader, custom writer, project engineer, mcr200, engineer writer, card reader writer software, reader card, mcr200 reader card, mcr200 reader, need professional engineer, software mcr200 card, mcr200 software card reader writer, mcr200 card reader writer software, mcr200 writer software, mcr200 reader writer, mcr200 card reader software, mcr200 card reader, software mcr200 writer, mcr200 card, mcr200 reader writer software, card reader software, card reader writer, mcr200 writer, software mcr200, mcr200 software

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mexico

ID dự án: #1630996

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

antazy

Hired by the Employer

$1000 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
4.7