Đã Trao

PLC & SCADA Job by missplc

Hi,

I've a class project that require someone familiar with plc programming. Are you interested? What is the software you're most familiar with?

Please see attached. Let me know if you're interested & pls quote the delivery date

Kỹ năng: PLC & SCADA

Xem thêm: custom software programming, plc programming software, plc, plc software, plc programming, custom project may 2012, custom project may, custom quote, plc programming project, plc project, programming plc, project plc, custom development internet software, custom shirt design software

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Shah Alam, Malaysia

Mã Dự Án: #1631029

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

grinfactor

Hired by the Employer

$250 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0